Här är ett urval av den träning som genomförts under andra veckan av tvåtusenåtta.


Träningsvecka 2